Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Poddębina zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy wymagają,  ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Zgodnie z procedurą dla odwiedzających, pacjentów można odwiedzać codziennie w godzinach 10.00 – 18.00 (od pon. do pt), 10:00-16:00 w soboty i niedziele – w specjalnie przygotowanej do tego sali. W wyjątkowych sytuacjach  członkowie rodziny mogą (po uzgodnieniu z dyrektorem, kierownikiem) wydłużyć odwiedziny w placówce.

Dla chętnych jest możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej. Kapelan odwiedza naszych pacjentów w każdą sobotę odprawiając Mszę Świętą. Ponadto na życzenie rodzin ksiądz dodatkowo udziela sakramentów.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostępny jest dwa razy w tygodniu. Ponadto doraźnie w nagłych sytuacjach.

Tak. Opieka opiekuńczo-pielęgniarska zapewniona jest całodobowo.

Tak, psycholog jest do dyspozycji pacjentów CRO-Poddębina od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00