Psychiatra

Psychiatra

Osoby starsze często borykają się z problemami natury psychicznej, powodującymi apatię i wycofanie. Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, pamięci czy koncentracji, to tylko niektóre z dolegliwości, z którymi borykają się seniorzy. Im szybciej i trafniej potrafimy zdiagnozować przyczynę złego samopoczucia, tym skuteczniej możemy przeciwdziałać jej skutkom, a tym samym podnieść poziom jakości życia naszego Seniora. W ofercie ośrodka jest możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych oraz leczenie zaburzeń i chorób psychicznych takich jak: depresja, zaburzenia lękowo/nerwicowych, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zespołów otępiennych i innych psychoz.

Pulmonolog

Pulmonolog

Choroby układu oddechowego głównie związane z płucami stają się poważnym problemem wśród osób w podeszłym wieku. Pulmonolog pomoże w zdiagnozowaniu oraz leczeniu m.in. takich schorzeń jak choroby alergiczne układu oddechowego, astma oskrzelowa, zapalenie płuc i oskrzeli, gruźlica, pylica płuc, POChP, obturacyjny bezdech senny. W zależności od tego na co wskazują dolegliwości Seniora, lekarz pulmonolog w ośrodku zleci lub przeprowadzi odpowiednie badania Naszym Podopiecznym.

Neurolog Poddebina

Neurolog

Neurologia to dziedzina, w której lekarz koncentruje się na schorzeniach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie lekarz neurolog zapewni wsparcie wobec typowych urazów – np. rwy kulszowej czy zwyrodnień kręgosłupa – jak i chorób : Parkinsona, Alzheimera czy padaczki. Konsultacja z neurologiem jest przydatna wobec przewlekłych migren i bólów głowy. Opieka naszego specjalisty obejmuje wywiad lekarski oraz w razie potrzeby skierowanie na odpowiednie badania typu np. tomografie, rezonans, elektroencefolografie (EEG).

Geriatria Poddębina

Geriatra

Choroby układu krążenia, m.in. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby układu ruchu, objawiające się bólami stawów czy kręgosłupa, osteoporoza lub też choroby układu nerwowego i choroby psychiczne – demencja, depresja, choroby otępienne lub ból przewlekły – to tylko niektóre z chorób, dotykające osoby starsze, którymi zajmuje się geriatra. W naszej ofercie znajdują się konsultacje geriatryczne dla osób obciążonych wielochorobowością lub nie radzących sobie w czynnościach życia codziennego. Geriatra wielokrotnie pełni jednocześnie rolę neurologa, rehabilitanta, internisty, dermatologa, okulisty, kardiologa i psychologa.

Kardiolog

Kardiolog

Nasz specjalista zajmuje się schorzeniami i wadami układu sercowo – naczyniowego (serca, aorty, i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznaniem i leczeniem. W przypadku zaistniałych już problemów nasz kardiolog zapewni kompleksową diagnostykę (EKG, echokardiografię, badanie Holtera, USG naczyniowe) jak i próby wysiłkowe. Zajmie się organizacją i możliwością wykonania wyżej wymienionych badań diagnostycznych oraz przygotowaniem do zabiegów z zakresu naczyniowego, kardiochirurgicznego i zabiegów kardiologicznych.

Internista

Na co dzień współpracujemy z lekarzami o specjalizacji internisty w ramach POZ.  Jest również możliwość konsultacji komercyjnej lekarza internisty specjalizującego się w chorobach wewnętrznych osób dorosłych. Nasz lekarz zajmuje się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem chorób wewnętrznych, leczeniem chorób tarczycy, chorób metabolicznych  i chorób alergicznych oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia.

Diabetolog

Diabetolog

Nasz lekarz zajmuje się głównie leczeniem cukrzycy i jej powikłań. Zapewnia kompleksową opiekę w sytuacji gdy dochodzi do cukrzycy – schorzenia spowodowanego przez mniejszego niż zwykle, lub całkowitego braku wydzielania insuliny przez trzustkę.

Nasz diabetolog zapewnia wywiad lekarski, wskazuje właściwy wybór metody leczenia oraz prowadzi pacjenta pod względem ogólnej edukacji dotyczącej utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi.